Мебел Фактор ЕООД е производствена фирма с активна позиция на Европейския пазар. Създадена е през 1998г. със седалище в гр. Сливен, когато изгражда и въвежда в експлоатация инсталация за прахово електростатично боядисване. В началото на 1999г. организира производство на мебели с метална, тръбна конструкция като разработва и усвоява разнообразна номенклатура от столове и маси. В своята дейност фирмата се придържа към съвременните норми и стандарти в областта на мебелната промишленост.

» Дейност

Дизайн и производство на:

  • мебели за училища и образователни школи
  • мебели за детски градини и центрове
  • тръбни столове и маси за бита и обществени заведения
  • офис мебели и обзавеждане
  • рекламни стилажи

Производство на окомплектоващи метални детайли за партньори от мебелния бранш.

Изработване на конструкции от огънати стоманени тръби по документация на клиента.

Прахово електростатично боядисване на метални заготовки.